Výhra

Prvé miesto

  • Vystúpenie na festivale Topfest
  • 600 eur

Druhé miesto

300 eur

Tretie miesto

100 eur

Divoká karta

Priebeh hlasovania

O víťazovi daného súťažného kola rozhodujú diváci a odborná porota v pomere 1:1. Každý divák obdrží pri zakúpení vstupu jeden hlasovací lístok ktorým bude môcť podporiť jednu zo súťažných kapiel.
Ďalšie lístky je možné získať na mieste konania. Lístky nie je možné kupovať samostatne. Cena útraty za jeden lístok bude zverejnená v priebehu súťaže.

O projekte

Projekt Súboj Kapiel je Bratislavská súťaž hudobných skupín , ktorá sa zameriava na rozvoj umeleckej tvorby a podporu mladých hudobníkov na umeleckej scéne. Tento projekt bol vytvorený a zrealizovaný prvýkrát v roku 2014 v bratislavskom klube u OČKA. Tento rok bude prebiehať v poradí piaty ročník tejto súťaže v klube Randal, Karpatská 3089/2, Bratislava, Slovakia.

História súťaže

História súťaže

Partneri

Topfest
Randal
Hudobný Obchod
Jack Daniels
Pepsi
Mesto Bratislava
Bratislavský samosprávny kraj