Výhra

Prvé miesto

 • Vystúpenie na Karloveskom majálese 2019
 • 700 €

Druhé miesto

350 €

Tretie miesto

150 €

Základné podmienky

Kapela má:

 • program minimálne na 30 minút
 • minimálne dvoch a maximálne desiatich členov (výnimky udeľuje organizátor súťaže)
 • nástroje a potrebné koncertné vybavenie, alebo si ho vie zaobstarať

Kapela nemá:

 • hranie ako hlavný zdroj príjmu
 • zmluvu so žiadnou vydavateľskou spoločnosťou

Kapela hrá:

 • svoju tvorbu
 • rock / metal / punk alebo ich subžánre

a ešte...

 • Texty kapiel nie sú rasistické a nepodnecujú nenávisť voči určitým skupinám ľudí a nehlásia sa k žiadnej extrémistickej organizácii.
 • Na zaradenie do súťaže nie je právny nárok, vymáhanie účasti v súťaži súdnou cestou nie je možné, ceny alebo výhry získané v rámci súťaže nemožno meniť či preplatiť v hotovosti.
 • Svojou účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s týmito pravidlami a podmienkami súťaže.
 • Organizátori si vyhradzujú právo na zmenu v pravidlách súťaže.
 • Diváci sú povinní svojim správaním nenarúšať priebeh súťaže. V prípade porušenia tohoto pravidla môže organizátor vyvodiť patričné následky.

 

Povinnosti kapely

Priebeh súťaže

Registrácia

Spustenie registrácie kapiel prebehne 12 februára 2019. Od tohto dátumu sa môžu kapely prihlasovať na základe informácií uvedených vyššie. Registrácia potrvá do 20 februára 2019. Týmto dátumom sa uzavrie možnosť prihlasovania kapiel. Pokial bude počet kapiel vyšší ako 6, komisia na základe zvukovej nahrávky ("Najlepšia pesnička" na profile) vyberie kapely, ktoré postupujú do súťaže. Kapela pre registráciu do súťaže taktiež uhradí registračný poplatok vo výške 25€ prostredníctvom našej platobnej brány. Kapelám, ktoré nepostúpia do súťaže, bude účastnícky poplatok vrátený.

Súťažné kolo

Každá kapela má na svoju prezentáciu čas 30 minút. Súťažný večer začína o 18:00.

Súťažné kolo

Garage Band Contest 5
18:00
30.03.
2019
Hudobný klub Kamel

Priebeh hlasovania

O víťazovi daného súťažného kola rozhodujú diváci a odborná porota v pomere 1:1. Každý divák obdrží pri zakúpení vstupu jeden hlasovací lístok ktorým bude môcť podporiť jednu zo súťažných kapiel.
Ďalšie lístky je možné získať na mieste konania. Lístky nie je možné kupovať samostatne. Cena útraty za jeden lístok bude zverejnená v priebehu súťaže.

Prihlásenie kapely na Garage Band Contest

Pre registráciu kapely do súťaže musí mat kapela na našom portáli svoj profil a vy musíte byt jeho administrátorom. Úspešnú registráciu dosiahnete týmito krokmi.

Kapela pre registráciu do súťaže taktiež uhradí registračný poplatok vo výške 25€ prostredníctvom našej platobnej brány.

 1. Registrácia alebo prihlásenie uživateľa

  V tomto kroku si vytvoríte svoje osobné konto. Príhlásiť sa doňho môžete pomocou Facebook alebo Google loginu

  Prihlásiť sa

 2. Vytvorenie profilu kapely

  alebo nádenie profilu už vytvoreného kolegom a pridanie si členstva v ňom

  + Vytvoriť

 3. Prihlásenie kapely na Garage Band Contest

O projekte

Projekt Garage Band Contest je bratislavská súťaž amatérskych kapiel, ktorá sa zameriava na zviditelnenie garážových kapiel a príležitosti sebapropagácie. Tento projekt bol vytvorený a zrealizovaný prvý krát v roku 2015 v Líščom údolí v spolupráci s Mestskou časťou Karlova ves. Tento rok, 30. 3. 2019, prebieha piaty ročník tejto súťaže v Hudobnom klube Kamel, Molecova 2, 841 04 Karlova ves, Bratislava, Slovakia.

História súťaže

História súťaže

Partneri

Kamel Klub
Hlavné mesto Bratislava
Bernard
Pizza Pazza