Výhra

Prvé miesto

  • Vystúpenie na Karloveskom majálese 2019
  • 700 €

Druhé miesto

350 €

Tretie miesto

150 €

Priebeh súťaže

Registrácia

Spustenie registrácie kapiel prebehne 12 februára 2019 19:00. Od tohto dátumu sa môžu kapely prihlasovať na základe informácií uvedených vyššie. Registrácia potrvá do 1 marca 2019 19:00. Týmto dátumom sa uzavrie možnosť prihlasovania kapiel. Pokial bude počet kapiel vyšší ako 8, komisia na základe zvukovej nahrávky ("Najlepšia pesnička" na profile) vyberie kapely, ktoré postupujú do súťaže. Kapela pre registráciu do súťaže taktiež uhradí registračný poplatok vo výške 25€ prostredníctvom našej platobnej brány. Kapelám, ktoré nepostúpia do súťaže, bude účastnícky poplatok vrátený.

Súťažné kolo

Každá kapela má na svoju prezentáciu čas 30 minút. Súťažný večer začína o 19:00.

Súťažné kolo

Garage Band Contest 5
19:00
13.04.
2019
Hudobný klub Kamel

Priebeh hlasovania

O víťazovi daného súťažného kola rozhodujú diváci a odborná porota v pomere 1:1. Každý divák obdrží pri zakúpení vstupu jeden hlasovací lístok ktorým bude môcť podporiť jednu zo súťažných kapiel.
Ďalšie lístky je možné získať na mieste konania. Lístky nie je možné kupovať samostatne. Cena útraty za jeden lístok bude zverejnená v priebehu súťaže.

O projekte

Projekt Garage Band Contest je bratislavská súťaž amatérskych kapiel, ktorá sa zameriava na zviditelnenie garážových kapiel a príležitosti sebapropagácie. Tento projekt bol vytvorený a zrealizovaný prvý krát v roku 2015 v Líščom údolí v spolupráci s Mestskou časťou Karlova ves. Tento rok, 13. 4. 2019, prebieha piaty ročník tejto súťaže v Hudobnom klube Kamel, Molecova 2, 841 04 Karlova ves, Bratislava, Slovakia.

História súťaže

História súťaže

Partneri

Kamel Klub
Hlavné mesto Bratislava
Bernard
Pizza Pazza