Výhra

Prvé miesto

  • Vystúpenie na Karloveskom majálese 2019
  • 700 €

Druhé miesto

350 €

Tretie miesto

150 €

Priebeh hlasovania

O víťazovi daného súťažného kola rozhodujú diváci a odborná porota v pomere 1:1. Každý divák obdrží pri zakúpení vstupu jeden hlasovací lístok ktorým bude môcť podporiť jednu zo súťažných kapiel.
Ďalšie lístky je možné získať na mieste konania. Lístky nie je možné kupovať samostatne. Cena útraty za jeden lístok bude zverejnená v priebehu súťaže.

O projekte

Projekt Garage Band Contest je bratislavská súťaž amatérskych kapiel, ktorá sa zameriava na zviditelnenie garážových kapiel a príležitosti sebapropagácie. Tento projekt bol vytvorený a zrealizovaný prvý krát v roku 2015 v Líščom údolí v spolupráci s Mestskou časťou Karlova ves. Tento rok, 13. 4. 2019, prebieha piaty ročník tejto súťaže v Hudobnom klube Kamel, Molecova 2, 841 04 Karlova ves, Bratislava, Slovakia.

História súťaže

História súťaže