Login

O projekte

Projekt Garage Band Contest je bratislavská súťaž amatérskych kapiel, ktorá sa zameriava na zviditelnenie garážových kapiel a príležitosti sebapropagácie. Tento projekt bol vytvorený a zrealizovaný prvý krát v roku 2015 v Líščom údolí v spolupráci s Mestskou časťou Karlova ves. Tento rok, 29. 10. 2016, bude prebiehať druhý ročník tejto súťaže v Hudobnom klube Kamel, Molecova 2, 841 04 Karlova Ves, Bratislava, Slovakia.

História súťaže

História súťaže