História súťaže Garage Band Contest 2019

Garage Band Contest 2019

Projekt Garage Band Contest je bratislavská súťaž amatérskych kapiel, ktorá sa zameriava na zviditelnenie garážových kapiel a príležitosti sebapropagácie. Tento projekt bol vytvorený a zrealizovaný prvý krát v roku 2015 v Líščom údolí v spolupráci s Mestskou časťou Karlova ves. Tento rok, 13. 4. 2019, prebieha piaty ročník tejto súťaže v Hudobnom klube Kamel, Molecova 2, 841 04 Karlova ves, Bratislava, Slovakia.

Prvé miesto

  • Vystúpenie na Karloveskom majálese 2019
  • 700 €

Druhé miesto

350 €

Tretie miesto

150 €

NighTeen SevenTies

NighTeen SevenTies

ACYLPYRIN

ACYLPYRIN

Fortuan

Fortuan

Good Stuff

Good Stuff

Decilitr Rumu

Decilitr Rumu

Out Of Office

Out Of Office

BULLET HOLES

BULLET HOLES

Garage Band Contest 2018

Súťaž v roku 2018 prebiehala v klube Kamel v Bratislave. Kapiel sa prihlásilo nasledovných 6 a súťažilo 24.11.2018

Prvé miesto obsadili Phonogroove

500 €

Druhé miesto obsadili Catharsic

300 €

Tretie miesto zaujali Caliber X

200 €

Phonogroove

Phonogroove

Garage Band Contest 2017

Súťaž v roku 2017 prebiehala v klube Kamel v Bratislave. Kapiel sa prihlásilo nasledovných 6 a súťažilo 11.11.2017

Prvé miesto obsadili Decilitr Rumu

900 €

Druhé miesto obsadili Rebelent

600 €

Tretie miesto zaujali The Gang

300 €

Garage Band Contest 2016

Súťaž v roku 2016 prebiehala v klube Kamel v Bratislave. Kapiel sa prihlásilo nasledovných 6 a súťažilo 29.10.2016

1. miesto zaujali Svieca vo vetre a vyhrali profesionálnu nahrávku singlu a video klip

Garage Band Contest 2015

Súťaž v roku 2015 prebiehala v Líščom údolí v Karlovej Vsi v Bratislave. Kapiel sa prihlásilo 6, súťažili 27.8.2015

1. miesto zaujali Friday Whiskey a vyhrali účasť na Dúbravských Hodoch a honorár