Pravidlá a podmienky Súboja Kapiel 2016

Pravidlá a podmienky Súboja Kapiel 2016

Výhra

Prvé miesto

 • Profesionálna nahrávka a produkcia albumu
 • Video klip
 • Turné (v rámci Slovenskej Republiky)

Druhé miesto

 • Produkcia EP
 • Turné (v rámci Slovenskej Republiky)

Tretie miesto

 • Produkcia singlu
 • Koncerty v rámci Bratislavy

Priebeh súťaže

Spustenie

Spustenie registrácie kapiel prebehne 11.1.2016. Od tohto dátumu sa môžu kapely prihlasovať na základe informácií uvedených vyššie. Registrácia potrvá do 6.3.2016. Týmto dátumom sa uzavrie možnosť prihlasovania kapiel. Pokial bude počet kapiel vyšší ako 20, komisia na základe zvukovej nahrávky vyberie kapely, ktoré postupujú do súťaže. Kapelám, ktoré nepostúpia do súťaže, bude účastnícky poplatok vrátený.

Základné kolá

Z každého z piatich základných kôl postúpi vždy jedna kapela s najvyšším počtom hlasov do finále. V prípade odstúpenia postupujúcej kapely budú oslovené vypadnuté kapely na základe počtu hlasov dosiahnutých v základnom kole. Základné kolá začínajú vždy o 20:00. Každá kapela má na svoju prezentáciu čas 45 minút vrátane pódiových príprav.

Divoká karta

Jedna z nepostupujúcich kapiel zo základného kola má možnosť postúpiť do finále, na základe diváckeho hlasovania na facebooku, ktoré prebehne po skončení všetkých základných kôl.

Finále

Do finále postupuje päť kapiel zo základných kôl plus kapela s divokou kartou. Každá kapela má na svoju prezentáciu čas 30 minút vrátane pódiových príprav. Finálové kolo začína o 20:00.

Základné podmienky

Kapela má:

 • program minimálne na 30 minút
 • minimálne dvoch a maximálne desiatich členov (výnimky udeľuje organizátor súťaže)
 • nástroje a potrebné koncertné vybavenie, alebo si ho vie zaobstarať

Kapela nemá:

 • hranie ako hlavný zdroj príjmu
 • zmluvu so žiadnou vydavateľskou spoločnosťou

Kapela hrá:

 • svoju tvorbu
 • rock / metal / punk alebo ich subžánre

a ešte...

 • Texty kapiel nie sú rasistické a nepodnecujú nenávisť voči určitým skupinám ľudí a nehlásia sa k žiadnej extrémistickej organizácii.
 • Na zaradenie do súťaže nie je právny nárok, vymáhanie účasti v súťaži súdnou cestou nie je možné, ceny alebo výhry získané v rámci súťaže nemožno meniť či preplatiť v hotovosti.
 • Svojou účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s týmito pravidlami a podmienkami súťaže.
 • Organizátori si vyhradzujú právo na zmenu v pravidlách súťaže.
 • Diváci sú povinní svojim správaním nenarúšať priebeh súťaže. V prípade porušenia tohoto pravidla môže organizátor vyvodiť patričné následky.

 

Povinnosti kapely

 • Po prihlásení si kapela nebude plánovať koncerty na na obdobie kedy bude súťaž prebiehať. V prípade kolízie dátumov je kapela povinná o takejto udalosti oboznámiť organizátora v dostatočnom časovom predstihu.
 • V deň vystúpenia kapela dorazí včas podľa inštrukcií usporiadateľa.
 • Kapela registráciou v súťaži súhlasí s audiovizuálnym záznamom ktorý bude ďalej použitý na propagačné účely.
Pavol Brichta : 9 marca 2016 11:49


Najnovšie články