Jedno Euro

Chceš pomôcť s podporou umenia v Bratislave ale nevieš ako? Máme pre teba ideálny spôsob. Nastav si trvalý príkaz na 1 euro mesačne. Tebe to neuškodí, nám to pomôže.Návod krok za krokom

 1. prihlás sa do Internet Bankingu svojej banky
 2. nájdi sekciu
  • Unicredit: Platby, v nej nájdi Trvalé Príkazy, tam SEPA trvalý príkaz
  • Slovenská Sporiteľňa: Operácie nad účtom, v nej nájdi Trvalý Príkaz
  • Tatra banka: Platby, tam Trvalý príkaz
  • zvyšok: naľavo býva štandardne menu, tam nájdi Trvalý príkaz
 3. pridaj nový príkaz
 4. v sekcii nastavení hľadaj nastavenie nasledovných možností
  • Typ Platby: TP na úhradu pevne stanovenej sumy v €
  • Platnosť od: je predvyplnené, alebo nastav zajtrajší deň
  • Platnosť do: nechaj prázdne
  • Frekvencia: Mesačne
 5. v sekcii príjemca vyplň nasledovné údaje
  • Príjemca: o.z. Činuba
  • IBAN: SK39 7500 0000 0040 2058 7652
  • Množstvo: 1 €
  • Informácia pre príjemcu: Kampaň euro na podporu umenia
 6. Podpísať / Odoslať