Čo je nové?

Vedeli ste, že vytvorením Vášho profilu na ČINUBA...

  • si odomknete cestu k širšiemu okruhu ludi
  • získate online reklamu
  • sa návštevníci stránky dozvedia o Vašej činnosti
  • sa návštevníci dočítajú, kam Vás môžu prísť podporiť
  • vďaka automatickému získavaniu udalostí z Facebooku, je administrácia profilu minimálna
  • môžete byť oslovení ČINUBou alebo inými organizátormi pre vystúpenie alebo spoluprácu
  • získate informácie o iných profiloch, možnosť s nimi spolupracovať a navzájom si môžete pomáhať
  • môžete využívat funkcionalitu TaskBoard, pre jednoduchý manažment úloh pred udalosťami

... a to všetko úplne ZADARMO